เว็บไซด์ออนไลน์ที่รวม รถมือสอง รถยนต์ รถยนต์มือสอง รถบ้าน รถมือ2

 

 

การดูแลน้ำมันเครื่องระบบหล่อลื่น

          ขั้นแรกในการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ก็คือการดูระดับน้ำมันเครื่อง ส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากทีเดียว คล้ายกับเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจของคนเราถ้าขาดเลือด ก็ตาย เช่นเดียวกัน ถ้าเครื่องยนต์ขาดน้ำมันเครื่อง เครื่องยนต์ก็พังเช่นเดียวกัน

          น้ำมันเครื่องทำหน้าที่ช่วยในการหล่อลื่นระบบต่างๆของเครื่องยนต์ ให้เดินสะดวกทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังช่วยยืดอายุการใช้งานของ เครื่องยนต์ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบเป็นประจำ เพราะเมื่อใช้ไปนานๆจะมีสิ่งปลอมปนทำให้ประสิทธิภาพ ในการหล่อลื่นลดน้อยลงตามอายุการใช้งาน

          เมื่อไหร่ควรจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้
1.ดูตามคู่มือรถที่ท่านใช้อยู่และปฏิบัติตามนั้น
2.โดยทั่วไปช่างเทคนิคจะแนะนำให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง หรือน้ำมันหล่อลื่นทุกๆ 3 เดือน หรือ ทุกๆ 5000 กิโลเมตร (แล้วแต่ว่าจะถึงจุดไหนก่อน คือหาก เป็นรถที่ใช้งานไกล สมมติว่าวิ่งถึงระยะทาง 5000 กิโลเมตรภายใน 2 เดือนครึ่ง ก็ควรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องได้แล้วไม่จำเป็นต้องรอให้ครบ 3 เดือนแล้วจึงค่อย เปลี่ยน)

 

          ข้อควรทราบ
ควรเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันหล่อลื่นด้วยทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หรือน้ำมันหล่อลื่นเพราะความสกปรกในไส้กรองอาจจะเข้าไปทำให้น้ำมันที่ เติมใหม่มีสิ่งปลอมปน

          การตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น
น้ำมันหล่อลื่นนั้นควรตรวจสอบอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง สำหรับรถที่ใช้งานปกติ และ ควรตรวจสอบอยู่เสมอ หากเป็นรถที่ใช้งานหนัก หรือวิ่งทางไกลอยู่ เป็นประจำ

 

          วิธีการตรวจสอบ
ก่อนอื่นท่านต้องให้รถจอดอยู่ในแนวราบเสมอ อย่าจอดบนพื้นเอียงเพราะการตรวจสอบจะไม่ได้ผล
การเติมน้ำมันหล่อลื่น
เมื่อพบว่าน้ำมันหล่อลื่นอยู่ต่ำกว่าระดับมาตรฐาน ท่านต้องเติมให้เต็มเพื่อให้การหล่อลื่นเป็นไปอย่างสะดวก แล้วปฏิบัติตามนี้

ขั้นตอนในการเติมน้ำมันเครื่อง

 

1.เปิดฝากระโปรงรถ

2.ดึงเข็มวัดระดับน้ำมันเครื่องออกมาซึ่งจะอยู่ข้างๆเครื่องยนต์จะมีลักษณะเป็นเหล็กเส้นยาวประมาณ 2 ฟุต ตรงหัวจะมีที่จับ ส่วนตอนปลายจะมี ลักษณะแบนประมาณ 2 นิ้ว และจะมีตัวหนังสือเขียนกำกับเอาไว้


MAX หมายความว่า มาก
MID หมายความว่า ปานกลาง
MIN หมายความว่า น้อย


เมื่อดึงขึ้นมาจะมีน้ำมันติดปลายเข็มวัดน้ำมันครื่องที่มีตัวหนังสืออยู่ ให้ดูว่า น้ำมันเครื่องขึ้นสูงสุดที่ระดับไหน ถ้าระดับ MAX ยังไม่ต้องเติมน้ำมันเครื่อง
ระดับ MID ให้เติมน้ำมันเครื่องเล็กน้อย ให้ระดับน้ำมันเครื่องอยู่ระดับกึ่งกลางของ MAX และ MID ระดับ MIN ต้องเติมน้ำมันเครื่องให้อยู่ในระดับกึ่งกลางของ MAX และ MID

 

การเติมน้ำมันเครื่องนั้นต้องใช้น้ำมันเครื่องชนิดเดียวกับที่เติมมากับรถยนต์ในตอนแรก ซึ่งชนิดของน้ำมันเครื่องจะมีบอกไว้ในคู่มือรถที่ทาง บริษัทผู้ผลิตให้มาในกรณีของรถใหม่ ถ้าเป็นรถเก่าก็ต้องถามจากเจ้าของเดิมว่าใช้น้ำมันชนิดไหนและจดไว้ เพื่อที่จะซื้อได้ตรงตามชนิดนั้น

                    3.การเติมน้ำมันเครื่องนั้นต้องใช้น้ำมันเครื่องให้เปิดฝาเครื่องยนต์ส่วนหนึ่งที่เป็นฝายาง ขึ้นมาแล้วเทน้ำมันเครื่องลงไป การเติมแต่ละครั้งให้ดู จากการวัดจากเข็มวัดน้ำมันเครื่องจากข้อ 2 และที่สำคัญการเติมน้ำมันเครื่องแต่ละครั้ง ไม่ควรเกิน 1.5-2 ลิตรเป็นอย่างมาก

 

4.การวัดน้ำมันเครื่อง หลังจากเติมน้ำมันเครื่องให้ใส่เข็มวัดน้ำมันเครื่องกลับไปในช่องเดิม จากที่เอาออกมา ก่อนใส่ใช้ผ้าหรื่อกระดาษทิชชูเช็ด ปลายที่มีตัวหนังสือให้หมดรอยน้ำมันจึงค่อยใส่ลงไป ให้ใส่ลงไปจนสุดแล้วดึงขึ้นมาดูระดับของน้ำมันเครื่องตามรายละเอียดในข้อ 2

 

5. เมื่อได้ระดับน้ำมันเครื่องตามที่ต้องการแล้วจึงค่อย ใส่เข็มวัดน้ำมันเครื่องเข้าที่เดิม และปิดฝาเครื่องยนต์แล้วจึงปิดฝากระโปรงรถ

 

 

ที่มา :  นิตยสารตลาดรถ คอลัมน์รักษ์รถ
วันที่ 22-28 กรกฎาคม 2549